За купувачи

Ние ще Ви помогнем да намерите ваканционен имот бързо и на най-добра цена

Ако търсите ваканционен имот в България, но не сте уверен че познавате добре пазара, то ние можем да Ви помогнем с това.

Как работи ?

Свържете се с експерт

Ние сме винаги на ваше разположение, за да отговорим на вашите въпроси, без значение какви са те. Всичките са важни за нас!

Подбор на имот

Ние можем да намерим подходящ имоти за покупка или наем, по Вашите индивидуални критерии – ще Ви консултираме, ще направим анализ и ще намерим най-правилното решение за покупка.

Покупка на най-добра цена

Ние работим само с едната страна по сделката и защитаваме вашите интереси като купувач. Така Ви гарантираме покупка най-добра цена!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ?

Нашият фокус е насочен към работа с едната страна, която ние представляваме. На Вас, като купувач търсещ недвижим имот с цел покупка, можем да предложим индивидуален подход. Ние познаваме добре пазара на ваканционни имоти, сътрудничим с много инвеститори и частни продавачи, но също така с голяма партньорска мрежа. 

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим в рамките на 12 часа (не покъсно от 24 часа), за да обсидим въпросите, които Ви интересуват. 


Често задавани въпроси 

относно покупка на ваканционен имот в България

Етапите, през които се преминава при покупка на ваканционен имот са следните:

 1. Подбор на ваканционен имот. Ако Вие не можете сами да откриете това, което търсите, ние можем да Ви помогнем с подбора. Изпратете ни основните критерии на имота, който търсите, чрез формата за запитване по-горе и ние ще се свържем с Вас.
 2. Организиране на оглед. След като сте подбрали имоти, ние ще организираме оглед в удобен за вас момента, за да може да се запознаете с имота на място.
 3. Избор на имот. Една от най-важните стъпки е да направите правилен избор на ваканционен имот. За целта ние ще Ви помогнем със съвети, като няма да Ви спестим недостатъците, за които знаем.
 4. Договаряне на условия и цена. След като сте направили своя избор, ние ще преговаряме със собственика относно условията по сделката, и ще договорим цената, която сте готови да платите.
 5. Плащане на депозит. На този етап трябва да се плати “стоп капаро”, за да бъде спрян имота от продажба. Размерът зависи от цената на имота, но най-често той е в размер на 1000 евро.
 6. Проверка на имота. Един от най-отговорните етапи, е да бъде установено дали имотът има вещни тежести или съдебни възбрани.
 7. Предварителен договор. Етап, който е препоръчителен но не задължителен. Собственикът може да пойска плащане на част от продажната цена (10%), преди да започне подготовка на документите. За това е добре да бъде сключено предватрително споразумение. Съгласно чл. 19 от ЗЗД, предварителният договор трябва да се сключи в писмена форма. В него се описват условията, при които ще бъде финализирана сделката чрез нотариално заверен договор (Нотариален Акт), права и задължения на страните, начинът на плащане, срокове, неустойки и т.н.
 8. Подготовка на документи. След като бъде подписан предварителен договор и купивача е платил част от цената, то продавача трябва да се снабди с документи необходими за финализиране на сделката пред нотариус. Обикновено сделката се финализира в срок от 1 месец, но това може да стане и в по-кратки срокове, тъй като докуементите могат да бъдат издадени чрез експресна поръчка. На този етап се подготвя проект за Нотариален Акт.
 9. Финализиране на сделката. Последният етап е подписване на окончателен договор за покупко-продажба чрез нотариална заверка (Нотариален Акт), чрез който продавача прехвърля собствеността на имота на купувача. Задължително е в деня на сделката да бъде направена втора проверка на имота за липса на тежести и възбрани. Купувача може да изиска от продавача да предостави  “Удостоверение за вещни тежести” (УВТ) в деня на сделката, което е издадено в същия ден, или да извади сам такова от Службите по вписванията. 
 10. Деклалиране на имота след покупка. След като имотът е придобит, то същи следва да бъде деклариран в данъчната служба по местонахождение на имота, чрез подаване на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ  . Това е задължение на нови собственик, за което носи отговорност. Законовият срокът, в който придобитият имот следва да бъде деклариран е 2 месеца от дата на сделката.
 1. Местен данък. Това е данък, който се заплаща еднократно при придобиване на недвижимо имущество по възмезден начин съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ, и се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот. Основа за неговото изчисляване е стойност на сделката или данъчната оценка. В различните общини той е различен. За морските и планинските райони той варира от 2% до 3%.
 2. Нотариална такса. Тя се изчислява по тарифите за нотариалните такси съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 3. Такса вписване на сделката. Подписаната пред нотариус сделка подлежи на регистриране (вписване) в Агенцията по вписванията, за което се дължи държавна такса, която е в размер на 0,1% върху продажната цена.
 4. Комисионна за посредника. Възнаграждението, което купувача дължи на посредника може да е различно, а може и да няма такова. Обикновено размерът на комисиона е около 2% – 3%.
 5. Такса за банков превод. Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), в брой не могат да се плащат повече от 10,000 лева, за това сумата за покупко-продажбата на имота следва да бъде преведена по банков път, за което се дължи банкова такса.

На първо място, трябва да решите коя дестинация предпочитате най-много – море или планина. Изборът на ваканционни имоти е голям но има много детайли, с които трябва да се запознаете преди да направите своя избор. Трябва да се запознаете добре с района, с каква инфраструктура и удобства разполага. Също така е добре да знаете подробности за комплекса, в който се намира имота, как се поддържат общите части, размерът на таксата, която се заплаща за обслужване и много други. Ние познаваме добре пазара и можем да Ви помогнем с избора на ваканционен имот. 

Тъй като повечето ваканционни имоти са част от големи комплекси (ваканционни селища) от затворен тип, които разполагат с инфраструктура – басейни, градини със зелени площи, площадки, жива охрана и много други – то поддръжката е особено важна, за да бъде осигурен комфорта на всички обитатели. Именно за това инвеститорът, който е собственик на земята, върху която е построен комплексът, или външна фирма за фасилити мениджмънт, събират ежегодно такса от всички собственици. Определено един добре поддържан комплекс е по-доброто инвестиционно решение, от такъв без поддръжка. 

Тъй като в повечето случаи ваканционните имоти се намират в жилищни комплекси от затворен тип, то управлението на общите им части се урежда съгласно разпоредбите на чл.2 от ЗУЕС (закона за управление на етажната собственост). Съгласно закона, отношенията по поддръжка се уреждат в писмен договор с нотариална заверка, между инвеститора и собствениците на индивидуални обекти в сградата. Когато взаимоотношенията се регламентират по подобен начин, то от тук следва и техния задължителен характер. За това е добре в процеса на преговори да бъдат договорени и условията по договора за поддръжка и управление на общите части. 

Сравни имоти

Compare