Правила и условия за ползване

На тази страница ще намерите информация относно общите правила и условията за ползване на “сайта” (2ndHome.bg). Моля, прочетете внимателно информацията по-долу, преди да започнете да използвате сайта!

“Сайтът” 2ndHome.bg е собственост на Zelanos Realty Solutions Ltd (търговско дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200861417,  с основна дейност – консултантски услуги, маркетинг и рекламни услуги), наричано по-долу за краткост “Дружество/то”. 

На страницата ще намерите подробна информация за начинът, по който се осъществява достъпът до неговото съдържание, в качеството Ви на негов „Потребител”.

  1. Общи правила и условия за ползване – как се използват услугите , които се предоставят чрез “сайта” (включително чрез мобилната му версия).
  2. GDPR (Политика за личните данни) – как се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни. 
  3. Политика за бисквитките (“cookie policy”) – какви бисквитки използваме, как и за какво ги използваме.  

С приемането на Общите условия на “сайта”, Вие давате изрично своето съгласие за събиране и обработване на въведените от Вас лични данни, за целите на предоставяне на услуги от “сайта” и от нашето “дружество”. 

 

Всички “материали” (в това число снимки, видеа, графики, текстове и описния, но не само) публикувани на “сайта” са собственост на нашето дружество или на наши партньори, за това те са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на “материали” от “сайта”, от трети лица, ще бъде счетено за нарушение на “Общите правила и условията за ползване”, и ще бъде предмет на съдебен иск от страна на съответния носител на авторското право.

Когато се използват “материали” (текстове, снимики,  или друга информация) от “сайта” (2ndhome.bg), с цел да бъдат публикувани на другo място, е необходимо ясно да бъде посочен автора и източника с линк към съответната страница от “сайта”, на която тази информация е била публикувана първоначално (Лиценз CC BY). Използването на “материали” от “сайта” се счита за неправомерно, в случаите когато не е спазено изискването за посочване на автора и източника с линк към съответната страница от “сайта” (Лиценз CC BY).

Изключване на отговорност

*** Цялата информация (в т.ч. текстове и описания на обекти „недвижими имоти“, текстове на статии и др.), публикувана на “сайта”, е единствено с информационна цел – не представлява финансов или правен съвет и не е препоръка за сделки/инвестиции с недвижими имоти! Публикуваните материали не бива да се приемат като препоръка или съвет, и не заместват професионалната консултация със специалист – брокер или юрист!

Ние не носим отговорност:

  • ако на база прочетена в сайта информация, сами вземете решение за инвестиции в недвижим имот, които да доведат до икономическа загуба;
  • за пълнотата, точността и актуалността на информацията на материали публикувани в “сайта”;
  • за точността на площта (квадратурата) на недвижими имоти публикувани в сайта, а те трябва да бъдат независимо проверени;
  • за актуалността на цени и параметри на отделни недвижими имоти, обект на собственост на трети лица;
  • за предоставена невярна информация от собственици на “обекти” (недвижими имоти), във връзка с описания, характеристики и други;
  • за вреди причинени от умишлени и неумишлени действия на трети страни.
Влизайки в договорни отношения с нашата компания или трети страни наши партньори, правата и отговорностите на страните се определят в друг договор, който няма никакво, или има само частично отношение към настоящите Общи правила и условия. 

Запазваме правото си да променяме, допълваме и премахваме Общите правила и условия за ползване, GDPR – политика за личните данни, Политика за бисквитките, както и всяка друга информация и материали на „сайта“, без задължение за изрично уведомяване за извършените промени.

При въпроси относно общите правила и условия за ползване, GDPR и политиката за бисквитките, може да ни пишете на info@2ndhome.bg. 

Сравни имоти

Compare